Renovering av garage och parkeringshus

Dags att renovera parkeringshuset? Vi hjälper gärna till att skapa nytt liv i ert p-hus med hjälp av bland annat blästring, betongreparationer och målning. Behöver ni göra större renoveringar som kräver bilning kan vi även hjälpa till med detta. Med vattenbilning får ni effektivt bort skadad betong och en bra yta att välja efterbehandling till. Vi har stor erfarenhet av att välja tätskikt för garage och parkeringshus, men även ytskydd och färger. Ett uppdaterat parkeringshus höjer både värdet och livslängden på byggnaden.

Betong har många fiender och skadorna är sällan desamma. Det är erfarenhet som gör att skador upptäcks och lagas i tid. Lagas små skador i tid minskar risken att de sprider sig och blir ett helrenoveringsprojekt. Fukt orsakar exempelvis både frostsprängning och korrosion i betong och det är inte alltid som man tänkte på fukthalt, medeltemperatur, saltvärde och karbonatisering av betongen när byggnaden anlades. Vi gör omfattande arbeten med långsiktighet, kvalité, kostnad och miljö i fokus och har tydliga arbetsrutiner för att säkra det hela. Vi rekommenderar att man tar sig tiden och sätter sig in i de skador som kan uppstå och hur man tidigt kan se vad som behöver göras. Gå gärna igenom en kortfattad frågelista innan du bestämmer åtgärd för upptäckt skada:

  1. Behöver konstruktionen behålla sin ursprungliga bärande förmåga?
  2. Är karbonatiseringen och kloridhalten så omfattande att även hård betong måste bilas bort?
  3. Räcker det med att enbart ta bort skadad, ej klangfast betong?
  4. Ska hela ytan förses med ett skyddsskikt samtidigt som man lagar all betong?
  5. Klarar man sig med att hydrofobera ytan (impregnera för att förhindra vatteninträngning) eller behöver man tillta grövre metoder?
  6. Är nollåtgärder en möjlig väg att gå utan att kompromissa på livslängd och estetiskt inslag?

Finns inte tiden är vi bara ett telefonsamtal bort för konsultation och rådgivning. Med kombinationen av att kunna renovera parkeringshus och huvudbyggnader är vi ofta huvudleverantör till bostadsrättsföreningar eller organisationer som behöver hjälp med större renoveringsprojekt. Det är ofta tryggt att ha en huvudpart som håller ihop de olika delarna i en avancerad renovering. Alla dessa uppdrag ser olika ut och vi använder flera delar vi annars har i vårt tjänsteutbud – kontakta oss för konsultation och rådgivning!

Beställning & frågor

Har du hittat något du vill beställa, eller har du frågor om våra tjänster, priser eller liknande? Mejla oss på info@allblastring.se eller klicka på knappen nedan för att komma till vårt kontaktformulär. Du kan även ringa oss på 070-615 16 20 (kontoren i Härnösand och Gävle) eller 08-771 73 44 (Stockholm).

Kontakta oss