Sandblästring

Det finns en hel del olika sätt att blästra på, och en metod är sandblästring, även kallad för torrblästring med sand. Sandblästring används när någonting behöver rengöras på djupet. Denna metod är mycket effektiv då ytan får ett riktigt bra resultat vilket gör att lack och färg fäster väldigt bra. Det går att använda denna typ av blästring vid mycket djup smuts av olika slag, även när plastfärger behöver avlägsnas från olika typer av material. Sandblästring går även att använda för att avlägsna rost vilket kanske är okänt för en del.

Sandblästring av asfalt på trottoar i centrala StockholmSandblästra utomhus

Bra material för sandblästring

Material som det fungerar bra att använda denna typ av blästring på är betong, sten och olika typer av stålunderlag. Du kan även använda sandblästring för att få bort kvarvarande delar av klätterväxter, för att få bort färg samt saltavlagringar som vägrar försvinna.

Det enda som egentligen är negativt med sandblästring är att du behöver täcka väldigt mycket runt omkring då det dammar en hel del. Detta kan ta extra mycket tid och vara krävande. Det som däremot är positivt är att det verkligen rengör på djupet och får bort väldigt grova avlagringar som kan kännas omöjliga att få bort. Efterbehandlade medel fäster därför väldigt bra på den yta som behandlats med sandblästring.

En vanlig och effektiv metod

Sandblästring är en vanlig metod som används på asfalt då detta är mycket effektivt på den typen av underlag. Ett exempel på sandblästring som använts på en specifik plats är på Hammarbys slussportar. Här utfördes sandblästring för att få bort de rostangrepp på stålkonstruktionen som är många år gamla. Denna konstruktion är nedsänkt i vatten vilket gör att miljön inte är den bästa för detta material. Förutom Slussen så ingick även Danviksbron, Liljeholmsbron, Årstabron samt Skansbron i detta blästringsprojekt. Alla dessa broar är byggda för väldigt många år sen och behövde rustas upp och underhållas för att inte krackelera.  Salt, luftföroreningar samt koldioxid är bara några av de ämnen som angripit denna konstruktion, där av behövdes sandblästring definitivt på dessa platser.

Specialister på sandblästring i Stockholm, Södertälje och Gävle

Vill ni ha hjälp med sandblästring i Stockholm med omnejd, Södertälje, eller kanske i Gävle, eller någon annan närliggande ort? Med 80 års erfarenhet av blästring i alla dess former i Sverige har vi på Allblästring förmodligen redan gjort det du vill få gjort. Kontakta oss här för en kostnadsfri konsultation!

Beställning & frågor

Har du hittat något du vill beställa, eller har du frågor om våra tjänster, priser eller liknande? Mejla oss på info@allblastring.se eller klicka på knappen nedan för att komma till vårt kontaktformulär. Du kan även ringa oss på 070-615 16 20 (kontoren i Härnösand och Gävle) eller 08-771 73 44 (Stockholm).

Kontakta oss