08-771 73 44 info@allblastring.se

Sprutförzinkning

Med sprutförzinkning får du ett kostnadseffektivt korrosionsskydd på föremål. Med hög hastighet sprutar vi smält zink på förblästrad yta och har möjlighet att variera tjockleken beroende på önskat resultat. Zink ger ett katodiskt skydd, vilket innebär att zinket kommer att ta korrosionsangreppet och därmed skydda ytan under.

Sprutförzinkning, blästring och målning av vägräcken
Sprutförzinkning av vägräcken i Varberg

En sprutförzinkad yta blir ofta lite porös och rå, vilket gör att den med fördel efterbehandlas med målning för bästa resultat. Metoden kan användas vid helrenoveringar men också för att laga skador på föremål som sedan tidigare varmförzinkats. För våra kunder använder vi mest metoden som del i större leveranser. Kontakta oss gärna för att få veta mer!