Från tillverkning till leverans av färdigmonterad bro i Nacka

Ett av Allblästrings senaste projekt var en broöverbyggnad som i samverkan tillverkades i vår verkstad,…

Sandblästring för industrikänsla på kontor

Från oktober till början av december 2021 utförde vi på Allblästring renoveringsarbeten med bland…