Sandblästring för industrikänsla på kontor

Från oktober till början av december 2021 utförde vi på Allblästring renoveringsarbeten med bland…