Hur täcker jag in min båt inför blästring? Instruktioner i 7 steg

”Hur täcker jag in min båt inför blästring?” är en fråga som ibland kommer…

Båtblästring kan minska bränsleförbrukningen

Har du en aluminium- eller plastbåt med gammal färg, som är smutsig eller rostig i botten?…