Sandblästring för industrikänsla på kontor

Från oktober till början av december 2021 utförde vi på Allblästring renoveringsarbeten med bland…

Blästring av båtar, se filmen!

Allblästrings Youtubekanal är sjösatt! Vi inleder med en film om blästring av plastbåtar. Medlemmar…