Kulturhistoriskt intressanta objekt

”Stadsholmen är ett fastighetsföretag med ett unikt uppdrag – att äga, rusta upp och…