Blackebergsplan

Blackeberg, byggt på 50-talet. Här har vi ett tidstypiskt räcke med tillhörande handledare, som vi…