Blästring av stora blomlådor för rostig yta

Under juni har vi utfört blästring med stålsand för att ytan på några blomlådor senare ska kunna…

Snabb leverans av olika gods på rostskyddsverkstaden

På rostskyddsverkstaden hos Allblästring kommer det in gods och objekt som kan vara av…

Arbete med blästring och rostskyddsmålning av olika objekt i verkstaden

Blästrings- och rostskyddsverkstad med full aktivitet

Här på Allblästrings utför vi även rostskyddsmålning, sprutförzinkning och avancerad ytbehandling. Utöver det erbjuder…