Dagbok från renovering av gång- och cykelbro

Dagbok från gång- och cykelbron över Botkyrkaleden i Fittja Det är inte vilken dag…