Båtblästring kan minska bränsleförbrukningen

Har du en aluminium- eller plastbåt med gammal färg, som är smutsig eller rostig i botten?…