Slungblästring av golv i simbassäng

Slungblästring av golv i simbassäng

Slungblästring. Under sommaren 2020 medverkade vi på Allblästring i ett projekt där vår del av…