Här får även stora gods plats att Epoximålas

I våras utförde vi både blästring och epoximålning på några pontoner. Det krävdes en…

Från tillverkning till leverans av färdigmonterad bro i Nacka

Ett av Allblästrings senaste projekt var en broöverbyggnad som i samverkan tillverkades i vår verkstad,…

Att välja korrosivitetsklass – Artikel i Ytforum

Att välja korrosivitetsklass handlar en artikel om i tidningen Ytforums senaste nummer. Den är…

Hållbart med solceller och isolering

”Då vår verkstad är mycket energiintensiv med kompressorer, ventilationer och värme är denna investering…

Miljö, Kvalitet och arbetsmiljö

  Miljö och kvalitet är två av våra stora fokusområden. Vi är miljöcertifierade enligt…