Blästring av pool

Blästring av nya och gamla pooler

Allblästring har genom åren blästrat en hel del pooler. Både nya och gamla. Nygjutna…