Besiktning av cistern efter blästring och målning

Först blästrade vi hela cisternen invändigt enligt SA 2,5 sedan var det dags för…