Estetisk blästring av betongytor

Gamla Tjeckiska ambassaden på Floragatan i centrala Stockholm, totalrenoveras för ny hyresgäst. Allblästring fick…