Målning och rostskydd av monterade räcken på Kvarnholmen

Kvarnholmen i Nacka utanför Stockholm håller på att omvandlas till en levande stadsdel med över 3 000 bostäder och…

Blästring, sprutförzinkning och rostskyddsmålning av vägräcken

Allblästring sätter färg på Stockholm! I samband med brorenoveringar och tätskiktsbyten i Botkyrka anlitades vi…