Blästring och målning Saltsjörampen, Slussen

Denna del av Slussen är nyligen riven. Vi var med in i det sista…