Underhåll av belysningsstolpar i Kungsträdgården

Tidigare under året renoverade två av våra medarbetare på Allblästring stolpar mitt inne i centrala…