Hållbart med solceller och isolering

”Då vår verkstad är mycket energiintensiv med kompressorer, ventilationer och värme är denna investering…