Blästring av stora blomlådor för rostig yta

Under juni har vi utfört blästring med stålsand för att ytan på några blomlådor senare ska kunna…