Strömma kanalbro, underhållsarbeten

Här är uppdraget att utföra underhållsarbeten i form av hetvattentvätt och partiell bättringsmålning i…