Blästring, sprutförzinkning och rostskyddsmålning av vägräcken

Allblästring sätter färg på Stockholm! I samband med brorenoveringar och tätskiktsbyten i Botkyrka anlitades vi…