Allblästring på Ytskydd2015

För att utbyta erfarenheter och vara uppdaterad på det senaste inom branschen var Allblästring…