Torrblästring

Med torrblästring blåser man luft mot objektet och kan variera blästermedlet, trycket och luftvolymen för att uppnå olika effekter.

Torrblästring

Olika typer av sand är ett vanligt blästermedel, vilket vanligen kallas sandblästring. Glas ,vilket används vid glasblästring eller nötskal passar på mjukare underlag som aluminium och är vanliga blästermedel för att ta bort sot på kolvar. Vi använder också i sällsynta fall metallpartiklar som blästermedel om det är riktigt hårt sittande rost eller smuts som ska tas bort.

Sandblästring

Sandblästring av asfalt
Sandblästra utomhus


Torrblästring med sand, även kallad sandblästring, används vanligen vid rengöring av olika slag och passar extra bra vid borttagning av plastfärger, rost eller grov smuts av olika slag. Det passar också bra för stålunderlag, betong och sten, för att ta bort färg, saltavlagringar eller rester från klätterväxter. Det ger ett grovt resultat på ytan som är bra för efterbehandlingar, då färg och lack får bra fäste.

Fördelar

 • Tar bort grov smuts eller beläggning
 • Ger bra fäste för efterbehandlade medel

Nackdelar

 • Kräver täckning eller skydd av omgivning på grund av damm.

Sodablästring

Vid bikarbonat, det vill säga bakpulver, som blästermedel slipar inte ytan som sandblästring gör utan tar bort översta ytlagret med hjälp av sönderfallet från bikarbonat-kristallerna. Det gör att det passar utmärkt för känsliga miljöer eller objekt och passar när man inte vill ha åverkan på materialet som tunnplåt på bilar, aluminium, plast, glas, trä, betong och sten.

Vi använder sodablästring när vi får kulturhistoriska uppdrag, på veteranbilar eller oljiga detaljer och när vi är i miljöer som är känsliga för sand-damm. Båtdelar och pooler är andra objekt vi ofta sodablästrar då bikarbonatet inte skadar fogar eller påverkar glas.

Vill du lösa upp ämnet bitumen som är ett vanligt bindemedel i till exempel asfalt är sodablästring nästan det enda alternativet.

Fördelar

 • Godkänd för restaurering av känsliga objekt
 • Lätt att städa upp med sköljning
 • Miljövänligt
 • Billigare pris än torris-blästring

Nackdelar

 • Klarar inte grov rengöring
 • Efterbehandling fäster inte lika bra
 • Dyrare än sandblästring

Torrisblästring / Kolsyreisblästring

Torr-is-blästring är en populär blästringsmetod med många olika namn – torrisblästring, torr is blästring, torris blästring, isblästring, torr isblästring, kolsyresnö eller kolsyre-is-blästring – för att bara nämna några.

Genom att spruta pellets av kolsyre-is på en yta avlägsnas partiklar uppstår skjuvspänningar när de i hastigt kyls ned. De tappar fästet mot ytan för att sedan avlägsnas i en micro-explosion när kolsyre-isen sublimeras vid ytan. Likt sodablästring är torrisblästring (torr-is-blästring) därför en metod som inte slipar ytan som blästras.

Isblästring, torrisblästring, Torr is blästring, Torris blästring, Torr isblästring, Kolsyresnö och kolysyre is i blästringsarbete på Skattemyndigheten i Solna

Eftersom kolsyreis inte lämnar några restprodukter är den godkänd för känsliga miljöer som livsmedelsindustri och metoden passar utmärkt att ta bort oljor, fett, mögel och annan smuts. Vi använder metoden bland annat när vi jobbar med mjuka metaller som nickel, aluminium och mässing eller på ytterst känsliga objekt som kromdetaljer, i maskiner eller på kretskort.

Fördelar

 • Ingen slaggprodukt att städa mer än det som bortblästrats
 • Miljövänlig
 • Helt torr yta efter blästring
 • Mögelsporer och annat växande dör av kylan

Nackdelar

 • Dyrare än andra metoder
 • Klarar inte färgbeläggningar

Spongeblästring

Spongeblästring Söderströmsbron


Spongeblästring av Söderströmsbron

Genom att binda ett blästermedel i ett svampaktigt medium kan man blästra så gott som helt dammfritt. När det svampaktiga mediet sprutas mot ytan pressas luften ur svampen och ett vakuum uppstår, vilket gör att när blästermedlet fästs i svampen och studsar bort från ytan tar svampen med sig yttersta lagret på ytan. Det svampaktiga mediet kan tvättas ur och återanvändas fler gånger.

Metoden är den enda i sitt slag i miljöer där blästringsdammet inte får spridas till omkringliggande miljöer. Vi har till exempel använt den på kulturhistoriska byggnader och där ytan som ska blästras innehåller farliga ämnen som inte får spridas men även i industri-miljöer eller där andra arbeten ska pågå samtidigt är det en utmärkt metod.

Fördelar

 • Hög precision
 • Dammfritt
 • Binder farliga ämnen

Nackdelar

 • Dyrare än andra metoder

Beställning & frågor

Har du hittat något du vill beställa, eller har du frågor om våra tjänster, priser eller liknande? Mejla oss på info@allblastring.se eller klicka på knappen nedan för att komma till vårt kontaktformulär. Du kan även ringa oss på 070-615 16 20 (kontoren i Härnösand och Gävle) eller 08-771 73 44 (Stockholm).

Kontakta oss