08-771 73 44 info@allblastring.se

Stadsgårdshissen…

15 december 2010. Postat i Entrepenad, Rostskyddsmålning mobilt, skrivet av

…även känd som Carl-Antons atelje’, renoverades 2008. Allblästring blästrade och rostskyddsmålade stålkonstruktionen. Dessutom höll vi med samordning i smide och delar av projektering. Stadsholmen var uppdragsgivare gm Skanska direkt.

En hel del reparationer innan hisskonstruktionen återfick sin forna lyster. Stålets status och konstruktionens komplicerade art, gjorde arbetet till en riktig utmaning.