Katarinahissen har visat sig må bättre än väntat

 

Stockholms välkända landmärke Katarinahissen vid Slussen har visat sig må bättre än väntat.

 

Det nuvarande hisstornet är 75 år gammalt och när nu hela Slussenområdet ska byggas om måste Katarinahissens grundläggning göras om. I samband med detta misstänktes att stålet i konstruktionen var sprött och skulle behöva bytas ut.

En undersökning visar dock att så inte är fallet. Det är Inspecta Technology som på uppdrag av fastighetsägaren Folksam och Stockholms Stad gjort de fördjupade undersökningarna som alltså visar att stålbalkarna är i ett bra skick.

Såväl materialets hållfasthet som konstruktionens utformning lever upp till dagens krav.

Katarinahissens rostskydd består av blymönja som ger ett väldigt bra ytskydd, men som är hälso- och miljöfarligt om det frigörs. I samband med renoveringen av konstruktionen kommer man att ge den ett nytt ytskydd i form av ett målningssystem baserat på antikvarisk olja. En stor fördel med detta system är att det kan målas direkt på blymönjan och hissen kan alltså få ett modernt och väl fungerande ytskydd utan att den farliga blymönjan behöver blästras bort och tas om hand.

Den sammantagna bedömningen är att Katarinahissen är en mycket solid konstruktion som kommer att hålla i många år till, åtminstone en hundraårsperiod.

Allblästring har fått, vad vi anser det ärofulla uppdraget, att rostskydda konstruktionen för framtiden. Färgsystemet heter Isotrol och levereras av Introteknik.

Läs mer om målningssystemen hos Introteknik.

Här kan du läsa om stålstommens kondition, inspektioner av Inspecta.

 

Beställning & frågor

Har du hittat något du vill beställa, eller har du frågor om våra tjänster, priser eller liknande? Mejla oss på info@allblastring.se eller klicka på knappen nedan för att komma till vårt kontaktformulär. Du kan även ringa oss på 070-615 16 20 (kontoren i Härnösand och Gävle) eller 08-771 73 44 (Stockholm).

Kontakta oss