Högakustenbron

Högakustenbron är en hängbro över Ångermanälven mellan Kramfors och Härnösands kommuner, i Ådalen nära Ångermanälvens mynning vid Höga kusten. Det är en vägbro för väg E4. Bron invigdes 1997.

Brons fria spann är 1 210 meter och den är 17,8 meter bred. Den segelfria höjden är 40 meter och hela brons längd är 1 867 meter. Pylonerna på 182 meter var Sveriges högsta byggnadsverk (TV-master oräknade) fram till att man byggde Öresundsbron. Bron har Sveriges längsta brospann, Skandinaviens tredje längsta, Europas fjärde, och världens fjortonde.

Allblästring har blästrat och målat övergångskonstruktioner, d v s ”rälsen” i brons båda ändar, Maurer-fogar. Beställaren bjöd tidigt in oss i resonemang kring arbetssätt och metoder kring utförande, intäckningar, målning mm.

Det rör sig om totalt ca 1000 meter balk, med en kloprofil, svårt att komma åt i. Stålet var hårt åtgången, med mycket rost, beroende på den korrosiva miljö som brons placering utgör.

Även målningen har varit en utmaning, med näst intill omöjlig åtkomlighet. Specialverktyg för både blästring och målning har varit nödvändigt. Dessutom har arbetet med att flytta balkarna med hydraulverktyg varit tidskrävande.

Projektet påbörjades i slutet av maj och pågår fortfarande i skrivande stund.

”Vi ser arbetet som ytterligare ett steg ut i landet, i vår satsning att etablera oss som en aktör att räkna med inom blästring och rostskyddsmålning”, berättar Allblästrings VD, Peter Tilder.

Beställare är Spännarmering, dotterföretag till Skanska.

Mer om Spännarmering:

Spännarmering erbjuder Sveriges i särklass vanligast förekommande övergångskonstruktioner i både enspalt samt flerspalts lösningar från Maurer. I över 35 år har Internordisk Spännarmering levererat samt underhållit dessa produkter runt om hela Sverige. Förutom övergångskonstruktioner som används vid nybyggnation av en bro kan vi även erbjuda en rad olika lösningar för reparation/underhåll av övergångskonstruktioner. Enspaltsfogar tillverkar vi i Sverige och kan därför hålla ner leveranstiderna. I de fall det krävs en övergångskonstruktion där spaltöppning överskrider 90 mm rörelse så levereras övergångskonstruktionerna från Maurer i Tyskland. De övergångskonstruktioner vi erbjuder är väl beprövade och är rätt dimensionerad genom förankring och materialtjocklek för rådande trafiklaster. Fogband är kupat och det bidrar till en kileffekt som garanterar vattentäthet. Då fogbanden inte skruvas fast innebär att de vid framtida reparation/underhåll enkelt kan bytas ut. Det V-formade utförandet har en självrengörande effekt. Vi hjälper gärna till med projektering av övergångskonstruktioner i ett tidigt stadium för att bidra till en slutprodukt som håller rätt kvalité samt har en lång livslängd. I samband med framtagande av tillverkningsritningar kan vi även bistå med framtagande av ritning samt objektspecifik arbetsbeskrivningar för godtagande av Trafikverket.”

högakustenbron blästring rostskyddsmålning allblästring 11 högakustenbron blästring rostskyddsmålning allblästring 04 högakustenbron blästring rostskyddsmålning allblästring 05 högakustenbron blästring rostskyddsmålning allblästring 06 högakustenbron blästring rostskyddsmålning allblästring 01 högakustenbron blästring rostskyddsmålning allblästring 12 högakustenbron blästring rostskyddsmålning allblästring 10 högakustenbron blästring rostskyddsmålning allblästring 09 högakustenbron blästring rostskyddsmålning allblästring 07 högakustenbron blästring rostskyddsmålning allblästring 02

Beställning & frågor

Har du hittat något du vill beställa, eller har du frågor om våra tjänster, priser eller liknande? Mejla oss på info@allblastring.se eller klicka på knappen nedan för att komma till vårt kontaktformulär. Du kan även ringa oss på 070-615 16 20 (kontoren i Härnösand och Gävle) eller 08-771 73 44 (Stockholm).

Kontakta oss