Isblästring

Isblästring är en relativt ny blästringsmetod som uppkommit under de senaste åren inom sanering. Faktum är att namnet inte riktigt stämmer överens med själva utförandet då kolsyra används vid isblästring. Vi brukar därför kalla det torrisrengöring istället. Denna kolsyra består av små kolsyreispellets och dessa pellets har en temperatur på ungefär minus 78 grader. Denna typ av blästring kan liknas med en rejäl högtryckstvätt, fast utan vatten.

Den här filmen visar hur vi isblästrar härdat gods:

Isblästring sparar torkningstid

Det positiva med isblästring, om vi jämför med just en högtryckstvätt, är att du slipper allt det överflödiga vatten som annars tillkommer. När denna metod används så förångas den direkt och går ifrån den fasta formen av is till gas. Detta är givetvis positivt då det är en torr metod. Det betyder alltså att det inte behövs någon torkningstid eller några efterbehandlingar. Det finns olika typer av blästring inom denna metod, dessa är isblästring, kolsyresnö, kolsyreis, torr isblästring.

Isblästring med mobila aggregat är den variant som går allra snabbast, och ett mycket stort plus är att nästan inga rester lämnas efter en isblästring. Faktum är att detta är den blästringsmetod som lämnar minst rester efter sig. Det lilla som lämnas kvar av beläggningen kan i nästan alla fall sopas upp eller dammsugas upp. Ytorna skadas inte heller och det är en effektiv metod som går snabbt. Dessutom är torr isblästring mycket miljövänlig, då denna sker helt utan gifter och kemikalier.

Isblästring på NK i StockholmKolsyreisblästring pågårEn av våra medarbetare utför torrisblästring med kolsyreisIsblästring Stockholm nattetid
Isblästring Stockholm nattetid, på NK-husets fasad.

Skonsam mot materialet

Något som också är positivt med denna blästringsmetod är att den är mycket skonsam mot det material som den används på. Det sker ingen slipning och det används varken skrapor eller borstar som i vanliga fall kan ge slitage. Det behandlade materialet rengörs även utan demontering vilket reducerar kostnader för rengöring samt lönekostnader. Det behövs heller inga farliga ämnen som förstör miljön i form av lösningsmedel. Med andra ord är det en otroligt bra metod för omgivning och miljö, men även för personerna som utför arbetet går det snabbt och enkelt.

Isblästring funkar bra att använda på yttertak samt fasader där luftföroreningar, mögel och annat fastnar. Denna metod används bland annat på sten, som exempelvis på NK-huset i Stockholm, vilket är effektivt då inget efterarbete krävs. Den kan också användas effektivt på husvagnar, bilar och båtar som blivit utsatta för föroreningar på lack och yta.

Försäljning av torrispellets

I ett samarbete med 3-BE är vi även återförsäljare av torrispellets. Ring oss på 08-771 73 44 för information om priser och leveranser!

Beställning & frågor

Har du hittat något du vill beställa, eller har du frågor om våra tjänster, priser eller liknande? Mejla oss på info@allblastring.se eller klicka på knappen nedan för att komma till vårt kontaktformulär. Du kan även ringa oss på 070-615 16 20 (kontoren i Härnösand och Gävle) eller 08-771 73 44 (Stockholm).

Kontakta oss