Att välja korrosivitetsklass – Artikel i Ytforum

Att välja korrosivitetsklass handlar en artikel om i tidningen Ytforums senaste nummer. Den är…