Frosioinspektion av korrosionsskydd och ytbehandling

  Besiktningar av ytskyddet utförs av våra kvalificerade inspektörer som är utbildade och certifierade enligt Frosio.

En Frosioinspektion som slutbesiktning har du även möjlighet att få stöd med när du anlitar oss på Allblästring med ditt ytskyddsprojekt. Vårt mål är att hjälpa dig genom hela processen från förberedande arbete inför renoveringen, via åtgärdsarbetet med blästringen och rostskyddsmålningen, till slutlig kontroll av korrosionsskyddet och ytbehandlingen. Dessa besiktningar av ytskyddet utförs av kvalificerade inspektörer som är utbildade och certifierade enligt Frosio.

Vid renoveringar inom ytskydd får vi ibland förfrågningar om att även utföra Frosioinspektioner av korrosionsskydd och ytbehandling. Dessa inspektioner är av stor vikt och i nuläget anlitar vi vid förfrågningar en certifierad inspektör för kontroll och dokumentation. Då vi medarbetare här på Allblästring har lång erfarenhet av korrosionsskydd vill även vi nu kvalificera oss för att kunna utföra dessa själva. Därför kommer flera av oss inom en snar framtid genomgå utbildningen för att certifieras som inspektörer enligt Frosio.

Målet är ett hållbart ytskikt

För att underhållet ska bli mindre kostsamt och att byggnadskonstruktionen eller objektet får en så lång livslängd som möjligt är det relevant att välja rätt korrosionsskydd. Därför är det bra att göra en slutkontroll när arbetet är klart och även undersöka att ytskyddet uppfyller kraven som finns. Då anlitas en FROSIO-certifierad inspektör till projektet som hjälper till att kontrollera och dokumentera arbetet som utförts av oss.
Det den certifierade kontrollanten som är utbildad enligt Frosio gör är att bland annat mäta tjockleken på färgen. Det sker efter arbetet med blästringen och rostskyddsmålningen som en avslutande besiktning.

Frosioinspektion av cistern som blästrats och rostskyddsmålats


Ett av Allblästrings många ytskyddsprojekt som innehöll en Frosioinspektion var en stor cistern i Skelleftehamn. Där vi i slutet av 2019, efter den invändiga blästringen och rostskyddsmålningen, anlitade Johan Noreus från företaget International. Som kvalificerad inspektör och utbildad inom Frosio stöttade han kunden och oss med att bland annat utföra mätningar av färgens tjocklek.

Beställare av detta projektet inom ytskydd med Frosioinspektion var företaget Wibax Logostic AB. Kontrollbesiktningen utfördes i en cistern som står i Skelleftehamn, i norra Sverige. Den certifierade Frosioinspektören heter Johan Noreus och kommer från företaget International.
Ytskyddsarbetet som vi på Allblästring hade utfört innan inspektionen var blästring och rostskyddsmålning. I projektet ingick en helmålning invändigt av cisternen, på både botten, manteln, taket och takstolarna. I förbehandlingen blästrades stålet till SA2½. Sedan målades cisternen med färgen Interline 984, i totalt två omgångar till skikttjocklek 250µm (2 x 250µm).
Johan utförde kontrollmätning av tjockleken på färgen, en så kallad skikttjockleksmätning, och ett täthetsprov av målningen. Detta för att utforska så att den är tillräckligt tät, om färgen inte skulle vara tät, kommer det vatten i porerna och det blir med tiden korrosion. Vilket innebär att dessa kontroller är mycket viktiga att utföra för ett hållbart och kostnadseffektivt ytskydd.

  
Frosioinspektören Johan utför mätning av färgtjockleken på ytskyddet.

Om Frosio

FROSIO är en medlemsorganisation som bildades 1986 av branschen för att möta ett växande behov av kvalificerad och certifierad personal på alla nivåer inom ledning, produktion och inspektion av arbete inom korrosionsskydd och ytbehandling. Läs mer om Frosio, här!

 

Har du frågor inom blästring, målning med Frosioinspektion som slutbesiktning?

Välkommen till oss. Vi ser fram emot att höra av dig. Kontakta oss här!

Mer om renovering av cisterner

Fler blogginlägg att läsa, klicka dig vidare nedan!

Spara tid och pengar med hållbara cisterner

Nedan blogginlägg handlar om det som togs upp under Cisterndagarna 2019!

Missa inte Cisterndagarna 2019!

Beställning & frågor

Har du hittat något du vill beställa, eller har du frågor om våra tjänster, priser eller liknande? Mejla oss på info@allblastring.se eller klicka på knappen nedan för att komma till vårt kontaktformulär. Du kan även ringa oss på 070-615 16 20 (kontoren i Härnösand och Gävle) eller 08-771 73 44 (Stockholm).

Kontakta oss