Besiktning av parkeringsgarage utförd

Besiktning av bostadsrättsföreningen Lerduvans parkeringsgarage på Vendelsö

Besiktningen av bostadsrättsföreningen Lerduvans parkeringsgarage på Vendelsö är nu utförd. De renoveringar och anläggningsarbeten med betongreparationer och tätskiktsbyte som gjorts för del 1 i projektet  undersöktes i oktober av besiktningsman Anders Samuelsson från Konsultgruppen Röda Tråden.

 

Det var i början av juni som Allblästrings affärsområde Anläggning startade upp etablering och renovering i garaget och på parkeringsdäcket för bland annat betongreparationer, på en av Riksbyggens bostadsrättsföreningar i Haninge. Garaget för del 1 i projektet har nu genomgått besiktning, i princip utan anmärkning. Anläggningsarbetet och renoveringarna var dessutom klara före den satta tidplanen, P-däcket blev klart fyra veckor och garageplanet en vecka tidigare än beräknat.

Under besiktningen medverkade en supernöjd kund som tackade för ett bra samarbete och utförande. Vi passade på att ställa några frågor till Hewa Kamal som var med under besiktningen och var den som tog alla foton. Han är studerande på Hermods och just nu praktikant hos oss på Allblästring. Alla Hewas foton kan du se under intervjun med honom.

 

Hej Hewa, när utfördes besiktningen av anläggningsarbeten i garaget?

– Den gjordes 26 oktober 2021 och sedan skulle dokumentation kompletteras senast den 20 november. Men dokumentationen blev klar redan den 28:e och skickades in till beställaren, ett utlåtande över slutbesiktning med godkännande på entreprenaden inkom sen den 4 november.

 

Vilka medverkade under besiktningen?

– Anders Samuelsson, besiktningsman från Konsultgruppen Röda Tråden AB, David Sundström, beställare från Riksbyggen, Rodrigo Acuna Lopez, representant för bostadsrättsföreningen Lerduvan, Niaz Mirza och Thomas Lindholm samt jag från Allblästring.

 

Vad kom fram under besiktningen?

– Allt såg väldigt bra ut, dock saknades viss slutdokumentation från vår underentreprenör och från återställningsarbetet på P-däck efter ett åtgärdat läckage.

 

Ska något mer utföras eller är hela projektet nu färdigställt? 

– Eventuellt ett extra jobb som ligger utanför entreprenaden, det vill säga ett läckage som inte varit upptäckt innan projektets utförande, som en separat beställning. Projektet med garaget Lerduvan består av två delar så 1:an Kulfångstgatan är färdigställd och del 2 Vendelsövägen påbörjas till våren, om jag minns rätt.

 

Togs något annat intressant upp eller kom fram om projektet under besiktningen?

– Samtliga parter var supernöjda för ett gott samarbete under utförandeperioden och beställaren tyckte det var fantastiskt bra jobbat av Allblästring att man kunde överlämna ett färdigställt projekt tidigare än tidplan, det vill säga att P-däck blev klar fyra veckor tidigare än utsatt tid och garageplan en vecka före.

Beställaren hoppades kunna se oss på Allblästring igen vid framtida projekt. Vi på Allblästring föreslog inför nästa garagerenovering att utföra en extra noggrann genomgång tillsammans med beställaren innan starten, ifall något eller några skador annars skulle kunna missas i anbudets startskede.

 

Vi tackade Hewa Kamal för den intressanta informationen om hur besiktningen gick till. Du kan se foton som han tog under besiktningen, här nedanför.

 

FOTO Hewa Kamal.

 

 

Kontakta Thomas med frågor om besiktningen och betongreparationerna i Lerduvans garage och p-hus

Thomas Lindholm, Platschef/Teknisk specialist
Thomas Lindholm
Platschef/Teknisk specialist

E-post thomas.lindholm@allblastring.se
Mobil 070-771 22 13
Växel 08-771 73 44

 

 

Om Konsultgruppen Röda Tråden AB

Konsultgruppen Röda Tråden AB arbetar med alla förekommande verksamheter inom byggsektorn från idé till förvaltning.​

Företaget grundades 1995. De är idag 29 st medlemmar i Röda Tråden Sveriges ekonomiska förening som arbetar inom bygg- och anläggningssektorn. Medlemmarna arbetar inom Konsultgruppen Röda Tråden AB för att gemensamt kunna erbjuda en mångfaldig kompetens. Projekt utförda genom dem följer ISO 9001 och 14001 i tillämpliga delar.

Konsultgruppen Röda Tråden har ramavtal hos Stockholm Stad, SL, Idrottsförvaltningen, Stockholm Vatten, Statens fastighetsverk m.fl. De kontrakterade partnerna har en gemensam konsultförsäkring genom Konsultgruppen Röda Tråden AB. Läs mer om dem på konsultgruppens webbsida!

Om Riksbyggen

Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar attraktiva boendemiljöer. De är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar, företag och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggen – Rum för hela livet:

  • Riksbyggen har 300 kontor och verksamhet på mer än 430 orter över hela landet.
  • Sammantaget förvaltar de över 200 000 bostadsrätter i över 4 300 bostadsrättsföreningar, varav drygt 1 700 är andelsägande föreningar.
  • De förvaltar mer än 100 000 hyreslägenheter runt om i Sverige.
  • Riksbyggen har även ett stort antal kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder.
  • De har cirka 20 000 förtroendevalda och nära 3 000 anställda (2020 års siffror).

Läs mer om Riksbyggen på deras webbsida, klicka här!
Ännu mer hittar du på Wikipedia!

 

 

Om bostadsrättsföreningen BRF Lerduvan

Riksbyggen BRF Lerduvan är en äkta bostadsrättsförening med 150 lägenheter i Haninge. Föreningen bildades år 1989.

>> Läs mer om BRF Lerduvan här!

 

 

Läs tidigare två blogginlägg om detta projekt:
Betongreparationer i garage och p-däck” och ”Affärsområdet Anläggning etablerar i garage

Betongreparationer i garage med p-däck

Affärsområdet Anläggning etablerar i garage

 

 

Renovering av garage och parkeringshus

Så här kan vi på Allblästring stötta dig i er renovering av garage, parkeringshus och p-däck, läs mer här om tjänsten!

Renovering av garage och parkeringshus

 

Välkommen med dina frågor om anläggningsarbeten och betongreparationer

Niaz Mirza, Arbetschef
Niaz Mirza
Arbetschef

E-post niaz.mirza@allblastring.se
Tel 08-771 73 44
Mobil 070-771 22 00

Beställning & frågor

Har du hittat något du vill beställa, eller har du frågor om våra tjänster, priser eller liknande? Mejla oss på info@allblastring.se eller klicka på knappen nedan för att komma till vårt kontaktformulär. Du kan även ringa oss på 070-615 16 20 (kontoren i Härnösand och Gävle) eller 08-771 73 44 (Stockholm).

Kontakta oss