08-771 73 44 info@allblastring.se

Blå porten, Djurgården

31 januari 2011. Postat i Blästring & rostskydd i verkstad, Rostskyddsmålning mobilt, skrivet av

Hela konstruktionen av gjutjärn blästrades innan ytbehandling (målning enligt traditionella metoder) vid renovering 2010. Blästringen skedde selektivt, d v s att de delar som inte var anfrätta av korrosion/rost, blästrades bara övre lagren färg bort, befintlig blymönja som var grundfärg sparades. Översta bilden visar porten efter nyinvigningen. Blå porten.