08-771 73 44 info@allblastring.se


Hetvattentvätt

5 november 2010. Postat i Entrepenad, skrivet av

Hetvattentvätt av brobalkar. 200 bar, 80 grader. Nattarbete, Saltsjöbanan, bro över Värmdöleden. ATA hjälpte oss stänga vägen för trafik.